HERBOLD : OPTIMAAL DROGEN VAN FOLIE EN VEZELS NA HET WASPROCES

Drogen en agglomeren in 1 machine

Wat het drogen van gewassen folie en vezels betreft op het einde van het was proces, worden de eisen alsmaar strenger: de alsmaar dunnere dikte van de folie en het aandeel stretchfolie dat alsmaar groter wordt maken het drogen op de klassieke manier (mechanische + thermische droger) steeds moeilijker. Ook het percentage fijngoedverlies neemt door deze trend toe.

 

De firma Herbold slaat een andere weg in met de inzet van de plastcompactor. De afstand van de schijven wordt zo ingesteld dat geen plastificering ontstaat.  Er liggen succesvolle tests voor met een inputvochtigheid van 30-40%, de eerste installaties werden reeds uitgeleverd en werken continu.

Een voorbeeld : 800 – 1000 kg/u folie met een centrifuge droger voorgedroogd tot ca. 15-20% werden met een plastcompactor HV 70 met 200 kW verwerkt en een restvochtigheid van 1% werd bereikt.

Om eenzelfde resultaat te bereiken, moet een thermische droger TNT 1000 met 350 kW opwarmingsvermogen en 55 kW ventilator ingezet worden.

 

NIEUWE ONTWIKKELING

Optimale benutting van het vermogen

In tegenstelling tot de gebruikelijke plastcompactor beschikt deze nieuwe ontwikkeling over een 2-staps-materiaal toevoer voor een flexibelere toevoer van materiaal met verschillend soortelijk gewicht.  Het voorverkleinde materiaal wordt continu en gedoseerd via een toevoerschroef vanuit de buffersilo aan de verdichtingstoevoerschroef toegevoerd. De traploos instelbare toevoerschroef brengt het materiaal door het centrum van de vaststaande schijf in de werkzone.

 

 

Voordelen

  • Gecontroleerde en gedoseerde overdracht van het materiaal uit de silo in de toevoerschroef
  • Toevoer van het materiaal in de verdichtingszone gebeurt op een constante manier en laat een optimale benutting van de prestaties van de HV toe.
  • energetisch veel efficiënter als de thermische droging, en geen enkel verlies van fijngoed.
  • Het materiaal dat uit de compactor ruimte komt, heeft een hoge temperatuur. Deze restwarmte kan bij directe toevoer in de extruder benut worden

 

Graag staan wij ter beschikking voor nadere toelichtingen over de machines van Herbold.