Herbold Meckesheim GmbH – Rodepa Plastics B.V. : Succesverhaal voor het recycleren van huishoudafval en folie-afval

Voor de productie van hoge kwaliteit maalgoed heeft HERBOLD Meckesheim GmbH een model waslijn voor Rodepa in Nederland uitgewerkt, die begin dit jaar in productie werd genomen. Hiermee wordt hoogwaardig granulaat geproduceerd uit een mix van plastic afval voor een foliedikte onder 30 mµ. Deze mix bestaat uit verpakkingsfolie en LDPE-folie afkomstig van automatische afvalsorteringsinstallaties.

Line from Herbold Meckesheim

Verschillende soorten filmafval vereisen een verschillende aanpak bij het recycleren. Dergelijke folieafval is sterk verontreinigd, soms tot bijna 50% van het materiaal. Om dit soort verontreiniging te scheiden van de folie wordt reeds bij het voorverkleinen in de waslijn bij Rodepa Plastics BV een natte shredder speciaal voor dit doel ingezet

De toegevoerde materialen zijn een combinatie van verschillende kunststoffen. De echte uitdaging is het scheiden van ongewenste kunststof. Om een goed resultaat te bereiken, werkt Herbold – voor wat het recycleren van natte folie betreft – met een hydrocycloon. Door de inzet hiervan kunnen zwaardere kunststofonderdelen worden gescheiden van het polyolefine, wat het goede materiaal is van een foliewaslijn. . Met de hydrocycloon scheidingstechnologie bekomt men een veel hogere graad van zuiverheid dan met de traditionele drijf-zink-tanks.

hydro drijfzink

scheiding met drijfzink tank tegenover scheiding met hydrocycloon, zelfde input

Een verder voordeel van dit principe is de grote hoeveelheid water in het circuit, waardoor in combinatie met de draaiende krachten die in de hydrocycloon ontstaan, een zeer goed wasresultaat van de folie bereikt wordt. Resten van organische stoffen, zoals frequent voorkomt bij folie van huishoudelijk afval, zijn gemakkelijk te verwijderen bij het wassen. Folie afkomstig van supermarkten daarentegen, heeft vaak een hoog percentage aan papier in de vorm van etiketten. Het is een uitdaging om dit papier van de folie te scheiden gezien de LLDPE folie van supermarkten een ideale basis is om als gerecycleerd materiaal ingezet te worden voor de productie van nieuwe folie.

De belangrijkste vraag is die betreffende de vereiste kwaliteit van het eindproduct. Deze bepaalt welke stappen in het recycling proces moeten genomen worden.  Economisch gezien, kunnen alleen bepaalde afvalstoffen worden gebruikt voor recycling. Producenten gebruiken steeds meer materialen die op de markt te krijgen zijn aan schappelijke prijzen. Daarom is een goede dialoog tussen de machinebouwer en de klant / exploitant van groot belang bij het uitwerken van het machineconcept. Hoe preciezer de taakomschrijving voor het te verwerken inputmateriaal, hoe gunstiger de installatie kan worden uitgewerkt, waardoor onnodige verwerkingsstappen of misverstanden kunnen vermeden worden.

Bij het inzetten van een waslijn moet tevens worden nagedacht over de toevoer van folie afval. Een bestaand verzamel- of sorteersysteem is de ideale uitvalsbasis. Zonder een dergelijk systeem kan een recycler van kunststofafval alleen gebruik maken van import uit landen waar deze materialen worden ingezameld en of gerecycleerd. Uiteraard is het ook mogelijk om gemengd huisafval in te zamelen en daarbij zoveel mogelijk organisch materiaal eruit te halen zodat de kunststoffractie overblijft.

In de waslijn die bij Rodepa Plastics B.V.  staat opgesteld wordt post-consumer folie tot recyclaat verwerkt,  dat zal worden gebruikt voor de productie van vuilniszakken, beschermingsfolie en folie voor de bouw. Er moet geen nieuwe kunststof bijgevoegd worden; deze drie nieuwe producten zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal uit de HERBOLD folie waslijn.

Of het economisch verantwoord is een waslijn voor kunststofafval te plaatsen is afhankelijk van een aantal factoren in de markt, zoals de kosten voor de aanschaf en het transport van het inputmateriaal of haalbare prijzen voor het eindproduct. Met een optimale machineconfiguratie, zal de exploitant in staat zijn inputmateriaal van slechte kwaliteit te verwerken of een hoogwaardig eindproduct te verkrijgen. Het is ook zeer belangrijk om goed opgeleid personeel te hebben voor het bedienen van de installatie. Het is al herhaaldelijk bewezen dat  Centraal Europe ook een goede economische locatie is voor het plaatsen van een dergelijke waslijn.

Of een waslijn voor het verwerken van folie al dan niet rendabel is, hangt af van de effectieve recyclingkosten. Het grootste aandeel zijn de energiekosten.

Om een langdurige werking van een dergelijke installatie te waarborgen, moet reeds bij de technische gesprekken over de constructie van de machines rekening gehouden worden met thema’s zoals onderhoud en herstellingskosten. Zonder een goed en preventief onderhoud, zal de behandeling van abrasieve materialen zoals zand niet mogelijk zijn. De grootste aandacht moet worden besteed aan slijtage-gevoelige zones; deze moeten extra beschermd worden. Daarom worden deze zones uitgerust met verwisselbare platen.

Deze installatie is zowel geschikt voor zwaar verontreinigde folie als voor extreem dunne folie De in de waslijn geïntegreerde natte shredder en de hydrocycloon scheidingstechnologie zijn de in het oog lopende constructiekenmerken van HERBOLD Meckesheim.

HGM 60-200 wet shredder _ feeding material Rodepa

Met de succesvolle werking van de foliewaslijn voor Rodepa Plastics B.V. heeft Herbold een bijkomende mijlpaal vastgelegd en haar positie versterkt als toonaangevende producent van hydro-mechanische installaties voor het recycleren van folie afval met een doorvoer van 500 kg / h tot 3.000 kg / h.

Rodepa Plastics B.V. beschikt over een efficiënt recyclagebedrijf, waarbij met een minimum aan kosten grondstoffen voor het produceren van folie afkomstig van folieafvallen gerealiseerd worden.

Mark Langenhof, Managing Director van Rodepa Plastics B.V, benadrukt: “Rodepa heeft een grote stap voorwaarts gezet in het verwerken van verontreinigde afvallen tot folie. Dit is alleen mogelijk met de beste engineering. Met Herbold Meckesheim hebben we nu de ideale partner gevonden om succesvol samen te werken. ”

De verdere ontwikkeling van de installatie wordt verzekerd door de nauwe samenwerking en informatie uitwisseling tussen de machinebouwer en de exploitant,  en effent de weg voor succesvolle afsluiting van toekomstige gezamenlijke projecten.